februar 9, 2023

AutoAgri satser i grønnsaksproduksjon sammen med Gartnerhallen produsenter og Grofondet.

Her under besøk hos Viken på Frosta i forbindelse med prosjektstart. Fra venstre; Tore Moksnes, Karl Martin Viken, Jostein Sandvik og Tor Henrik Viken

Med arbeidsintensive oppgaver og høye krav til nøyaktighet, er grønnsaksproduksjon som skapt for autonomi. De fleste operasjonene er også særlig godt egnet for elektrifisering. For AutoAgri er dette en av de heteste markedssegmentene i landbruket sier daglig leder i AutoAgri, Jostein Sandvik.

Det er derfor utrolig gledelig at Grofondet bidrar med 1 million kroner til utprøving av AutoAgri redskapsbærer i ulike operasjoner innen grønnsaksproduksjon.  Dette er ett viktig bidrag på veien mot autonomi og elektrifisering.

I samarbeid med flere Gartnerhallen produsenter, deriblant Røstad Øvre på Levanger og Viken Gartneri på Frosta skal vi identifisere, planlegge og gjennomføre praktiske operasjoner i ulike kulturer. Aktuelle eksempler er såing/setting, ulike former for ugressbekjempelse, og logistikk relaterte oppgaver.

Fordelene sammenlignet med bruk av tradisjonell bemannet traktor er i første rekke reduserte kostnader som følge av at sjåfør fristilles samt reduserte drivstoffkostnader.  Bedre jordhelse og økte avlinger som følge av redusert jordpakking, samt bedre arealutnyttelse og økt fleksibilitet er andre effekter.

For oss er det både økonomi, HMS apsektet og utfordringer med belastningskader samt utfordringene vi har med tilgang til sesongarbeidskraft motivasjon for å delta i prosjektet sier Tore Moksnes.

Del: