juni 12, 2024

Arkeologi og Autonomi

Vår kunde, Norsk Institutt for Kulturminneforskning., viser vei ved å ta i bruk vår IC20E innen arkeologisk kartlegging.

NIKU har vist at de er i førersete ved å kombinere avansert multikanal GPR med autonom redskapsbærer fra AutoAgri. Nå får arkeologene bedre tid til å tolke data, som også blir mer presist og miljøvennlig innsamlet Les mer: niku.no

Del: