juni 12, 2024

AutoAgri – allsidig og robust


Kapasitet til å kjøre 100% stigning, 80% sidehelning samt generell robusthet gir muligheter for autonomi og elektrifisering, også der hvor forholdene ikke er flate finne eller tørre. Ta en tur inn på vår Youtube kanal for å se maskinen i aksjon;    www.youtube/@autoagri

Del: